Alle samlinger
Investorer (Långivere)
Rykkerprocedure og opsigelse af lån
Rykkerprocedure og opsigelse af lån

Restancer, for sen betaling og inddrivelse af sikkerheder

S
Skrevet af Steen Knudsen
Opdateret over en uge siden

Hvis Låntageren ikke har betalt ydelsen den 3. i måneden, er vores procedure følgende:

  1. Vi sender Rykker 1 - hvor vi minder Låntager om den manglende betaling. Samtidig gør vi Låntager opmærksom på at såfremt ydelsen inden 10 kalenderdage endnu ikke er betalt, fremsendes endnu en rykker. 

  2. Når de 10 dage er gået, og der endnu ikke er betalt, sender vi Rykker 2. Heri gør vi Låntageren opmærksom på at lånet opsiges og sendes til inkasso uden yderligere varsel, såfremt det skyldige beløb inkl. rykkergebyrer ikke er indbetalt seneste 10 kalenderdag fra datoen for Rykker 2. 

  3. Når de 10 dage er gået, bliver lånet sendt til advokaten, og vores advokat starter inddrivelsesproceduren. Samtidig modtager Låntager en opsigelsesmail på lånet.

  4. Når inddrivelsesproceduren er startet, forsøger advokaten at finde den bedste løsning for långiver samt låntager. Hvis ikke der opnås en aftale, vil advokaten gå efter vores sikkerheder. 

  5. Der ventes nu på svar fra advokaten omkring sagen (vær opmærksom på, der kan forekomme lange svartider). 

  6. Så snart der er nyt i sagen, vil Flex Funding kontakte de berørte långivere. 

  7. Når advokaten har lavet en slutopgørelse, vil denne blive sendt til långiver, hvor recoveries (inddrivning af sikkerheder) og evt. kredittab vil blive oplyst. 

  8. Herefter bliver den berørte låneandel sat til 0kr. og afskrevet - dette vil kunne ses i oversigten " bogført tab" og fremgå af årsopgørelsen. 

Besvarede dette dit spørgsmål?