Alle samlinger
Investorer (Långivere)
Hvordan er mine penge sikret hos Flex Funding
Hvordan er mine penge sikret hos Flex Funding

Her kan se, hvordan dine penge er sikret hos Flex Funding

Jesper Christensen avatar
Skrevet af Jesper Christensen
Opdateret over en uge siden

Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs
Dit indestående er dækket 100% i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs. Flex Funding er godkendt af Finanstilsynet som betalingsinstitut.

Finanstilsynet stiller krav om, at der oprettes særlige Sikringskonti i et pengeinstitut, der omfatter ”Pengeoverførsler”, når der samtidig drives anden erhvervsmæssig virksomhed. Flex Funding driver også virksomhed med formidling og servicering af erhvervslån.

Formålet med etablering af sikringskonti i et pengeinstitut er at sikre kundernes midler mod kreditorforfølgning i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs, jf. lovens § 22 jf. bekendtgørelsernes §5.

Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs
Garantiformuen (Indskydergarantifonden) dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs.

Indeståender på dine konti i Flex Funding er dækket på samme måde som andre indeståender i pengeinstitutterne, og det betyder, at der ydes dækning med op til EUR 100.000 pr. indskyder i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. kunde.

Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller kontakt Flex Funding.

Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret
Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb på konti i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende. Når du investerer gennem Flex Funding, låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af at en virksomhed tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution. Hvis du fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven. Flex Funding varetager investorernes interesser ved at udføre rykkerprocedure, hvis en virksomhed kommer i restance med betalingen af en låneydelse. Såfremt virksomheden ikke betaler låneydelsen på trods af vores påmindelser, vil lånet blive opsagt, og Flex Funding overdrager fordringen til retslig inkasso gennem advokat, inkassobureau o.l.

Besvarede dette dit spørgsmål?