Alle samlinger
Låntagere
Hvem kan søge om lån?
Hvem kan søge om lån?

Her kan du se, hvilke virksomhedstyper Flex Funding understøtter

Jesper Christensen avatar
Skrevet af Jesper Christensen
Opdateret over en uge siden
 1. Selskab i drift
  ApS, A/S, IVS, P/S og SE
  Er reguleret af selskabsloven. Der kræves en startkapital på mellem 1 kr. og 500.000 kr. Der kan være en eller flere ejere, som hæfter begrænset for selskabets gæld.

 2. Opstartsvirksomhed (virksomheder under 2 år gamle)
  ApS, A/S, IVS, P/S og SE.
  Som udgangspunkt tilbyder vi ikke lån til virksomheder, der ikke kan fremvise mindst to års regnskaber. Dog gør vi en undtagelse, hvis virksomheden allerede er i drift og har omsætning, kan stille pant i ejendom med god friværdi eller tilsvarende sikkerheder.

 3. Personligt ejet virksomhed
  EMV og PMV
  En personligt ejet virksomhed er typisk en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed.

 4. Interessentskab (I/S)
  Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog mindst 2 ejere (interessenter). Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder.

 5. Kommanditselskaber (K/S)
  Der har mindst én komplementar og én kommanditist. Begge parter kan være fysiske personer eller juridiske personer.

 6. Forening

 7. Selvejende institutioner

 8. Fonde

 9. A.M.B.A, S.M.B.A og F.M.B.A
  Virksomheder med begrænset ansvar.

 10. Kommuner, Regioner og Stat.

Besvarede dette dit spørgsmål?